Ана Пападопулу

Какво прави миналата нощ?

Спах непробудно…

А какво прави в миналата Нощ (на театрите)?

Бях абсолютно будна…

И какво ще правиш на 19 ноември 2016?

Надявам се да будувам!

Сподели нещо „маратонско“, което ти се е случвало скоро.

Да си майка на тинейджър и две годишно дете, а в същото време и актриса е  абсолютен маратон всеки ден!

 

След вълнуваща и „маратонска“ Нощ (на театрите) тежка или лека е сутринта?

Моето време е привечер и нощем, така че всяка сутрин е тежка, много…

***

Казват, че Шекспир е прозорец към човешкото сърце. Какво виждаш ти през този прозорец?

Целият свят.

Шекспир има ли цвят?

Зелен.

Най-близката до теб дума/израз/цитат на Шекспир?

„Загубеното ще бъде намерено” от „Зимна приказка”.