Юлиан Вергов

Какво прави миналата нощ?

Къпах се в морето.

А какво прави в миналата Нощ (на театрите)?...

Къпах се в пот на сцената, докато играех представление.

И какво ще правиш на 19 ноември 2016?...

Ще се къпя пак в светлините на прожекторите, а ако ми остане време, ще погледам и колеги как се къпят.

Сподели нещо „маратонско“, което ти се е случвало скоро.

Няколко последователни къпания, море, бира, прахоляк, слънчеви лъчи...

След вълнуваща и „маратонска“ Нощ (на театрите) тежка или лека е сутринта?

Много е тежко началото,но след къпане и връщането на приятните емоции от снощи, тутакси се олекотява.

Казват, че Шекспир е прозорец към човешкото сърце. Какво виждаш ти през този прозорец?

Бездна.

Шекспир има ли цвят?

Не един и два.

Най-близката до теб дума/израз/цитат на Шекспир?

"Не си прави студентски смешки" (Хамлет към Хорацио)