Теодора Духовникова

Какво прави миналата нощ?

Сънувах. Баба и дядо. И бях щастлива.

А какво прави в миналата Нощ (на театрите)?

Гледах Гео.  Ръкоплясках на монолога на Лео за смисъла на изкуството. И пак бях щастлива.

И какво ще правиш на 19 ноември 2016?

Дано да е  нещо вълнуващо...

Сподели нещо „маратонско", което ти се е случвало скоро.

Празнувах три дена рожден ден на много близък мой човек. Исках да се чувства непрекъснато празнично и май прекалих... Доведох и себе си и него до пълно изтощение. Изпратихме рождения ден с огромното  облекчение, че свърши... :-) 

След вълнуваща и „маратонска" Нощ (на театрите) тежка или лека е сутринта?

Няма значение, от хубави спомени глава не боли.

***

Казват, че Шекспир е прозорец към човешкото сърце. Какво виждаш ти през този прозорец?

Една укротена Беатриче.

Шекспир има ли цвят?

Да. Всички цветове и миризми, които усещаш на големите неделни пазари за храни, плодове, вино, подправки в европейските градчета. 

Най-близката до теб дума/израз/цитат на Шекспир?

Думите са дъх. А щом дъхът ви е неприятен, не искам да ме целувате.

Беатриче, “Много шум за нищо