Захари Бахаров

Какво прави миналата нощ?

Поспах си.

А какво прави в миналата Нощ (на театрите)?...

Поиграх малко.

И какво ще правиш на 19 ноември 2016?...

Може пак да поиграя.

Сподели нещо „маратонско“, което ти се е случвало скоро.

С деца на море, по-маратонско от това ли?

След вълнуваща и „маратонска“ Нощ (на театрите) тежка или лека е сутринта?

Тежка.

Казват, че Шекспир е прозорец към човешкото сърце. Какво виждаш ти през този прозорец?

Всеки път нещо ново.

Шекспир има ли цвят?

Цвят на всичко.

Най-близката до теб дума/израз/цитат на Шекспир?

„Болестта на времето ни: луди водят слепи“ – не ми е най-близка, но в момента се сетих за нея.