Деян Донков

Какво прави миналата нощ?

Спах и се будих.

А какво прави в миналата Нощ (на театрите)?...

Не си спомням.

И какво ще правиш на 19 ноември 2016?

Ще видим.

Сподели нещо „маратонско“, което ти се е случвало скоро.

23 юни.

След вълнуваща и „маратонска“ Нощ (на театрите) тежка или лека е сутринта?

Сутрините винаги са леки.

Казват, че Шекспир е прозорец към човешкото сърце. Какво виждаш ти през този прозорец?

Трупове. 

Шекспир има ли цвят?

От жълто през червено към черно.

Най-близката до теб дума/израз/цитат на Шекспир?

"Готовността е всичко".