Ованес Торосян

Какво прави миналата нощ?

Опитах се да си почина.

А какво прави в миналата Нощ (на театрите)?

Вълнувах се. / с Клоуна Роналд от Мaк Доналдс

И какво ще правиш на 19 ноември 2016?

Надявам се да съм свободен за да гледам театър, а не да играя.

Сподели нещо „маратонско“, което ти се е случвало скоро.

10 дена румънски театър!!!!!!!!!

След вълнуваща и „маратонска“ Нощ (на театрите) тежка или лека е сутринта?

Лека.

***

Казват, че Шекспир е прозорец към човешкото сърце. Какво виждаш ти през този прозорец?

Любов.

Шекспир има ли цвят?

Като въздуха безплътен.

Най-близката до теб дума/израз/цитат на Шекспир?

Да! бъдем? или? не? ,,това" се... пита?