Силвия Петкова

Какво прави миналата нощ?

Спах под открито небе, наслаждавах се на пълнолунието и слушах безнадеждният край на милиони вълни.

А какво прави в миналата Нощ (на театрите)?

Четохме пиеса на Театър на Бар стола.

И какво ще правиш на 19 ноември 2016?

Каквото мога!

Казват, че Шекспир е прозорец към човешкото сърце. Какво виждаш ти през този прозорец?

Че за жалост светът се е превърнал в сцена... с преобладаващо лоши актьори на нея...

Шекспир има ли цвят?

Няма. Има ухание.

Най-близката до теб дума/израз/цитат на Шекспир?

Нима не е чудовищно, че този
актьор в една измислица, в една
игра на мнима страст успява тъй
да подчини душата си на свойто
самовнушение, че тук пред мене
ликът му побеля и всяко нещо —
сълзите в погледа, плачът в гласа,
чертите, сгърчени в ужасен израз,
движенията, всичко — бе напълно
във съответствие с това, в което
се бе вживял! И за какво? За нищо.
Зарад Хекуба!