Деян Ангелов

Какво прави миналата нощ?

Разходка  в къмпинга.

А какво прави в миналата Нощ (на театрите)?

Участвах във вечерно литературно четене в заведение до НАТФИЗ.

И какво ще правиш на 19 ноември 2016?

Надявам се да играя на сцената.

Сподели нещо „маратонско“, което ти се е случвало скоро.

"Маратонски" се грижа за синовете си. Целта е без финал.

След вълнуваща и „маратонска“ Нощ (на театрите) тежка или лека е сутринта?

Бодро утро!

Казват, че Шекспир е прозорец към човешкото сърце. Какво виждаш ти през този прозорец?

Мъгла.

Шекспир има ли цвят?

Аз съм далтонист.

Най-близката до теб дума/израз/цитат на Шекспир?

"Докато дойде този бради на младенците ще поникнат."