Луиза Григорова

Какво прави миналата нощ?

Сънувах.

А какво прави в миналата Нощ (на театрите)?

След представлението се разходих из София и я видях такава, каквато рядко я виждам - одухотворена.

И какво ще правиш на 19 ноември 2016?

Надявам се да съм на сцената и да раздавам любов!

Сподели нещо „маратонско“, което ти се е случвало скоро.

Изядох 7 сладоледа за един ден!

След вълнуваща и „маратонска“ Нощ (на театрите) тежка или лека е сутринта?

Малко е тъжна, защото ще я има пак след една година, но със сигурност е лека и вдъхновена от преживяното.

***

Казват, че Шекспир е прозорец към човешкото сърце. Какво виждаш ти през този прозорец?

Виждам вечността и безсмъртието.

Шекспир има ли цвят?

Шекспир има всички цветове и всичките им нюанси.

Най-близката до теб дума/израз/цитат на Шекспир?

"Любовта ми е такава, че злото и през ум не ми минава."