"Ха да видим кой кого?"

Начален час
19:00

Локация
Театрален колеж "Любен Гройс"

Трупа
Театрален колеж "Любен Гройс"

Цени на билети

8 лв.


III курс с художествени ръководители проф. Надежда Сейкова, доц. Виолета Гиндева и Янина Кашева

Режисура: проф. Надежда Сейкова и Янина Кашева

I. "Пъдар" - едноактна пиеса от Елин Пелин (Тони Банчев, Тереза Кънчева, Венета Иванова, Мила Топалова и Мартина Нацкова)

II. "Службогонци" от Иван Вазов - откъс (Александър Писев и Горица Радева)

III. "Големанов" от Стефан Л. Костов - откъс (Стефан Добрев и Мартина Нацкова)

IV. "Майстори" от Рачо Стоянов - откъс (Сава Драгнев и Венета Иванова)

V. Диалогизирани народни песни:

1. "Първо либе" (Теодор Софрониев и Сияна Янева)

2. "Яна"  (Пресиян Кузов и Мартина Нацкова)

3. "Невена двори мете" (Тони Банчев и Мила Топалова)

4. "Похвали се тънка Вела" (Лъчезар Динков и Горица Радева)

5. "Божана" (Сава Драгнев и Венета Иванова)