„Лудото хвърчило” от Борис Априлов

Начален час
18:00

Локация
Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ - Бургас

Трупа
Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ - Бургас

Цени на билети

вход СВОБОДЕН


 „Лудото хвърчило” от Борис Априлов

Една пиеса за природата на Животните в България през 21 век. Една пиеса за Властта, която омагьосва всички които я докопат...И не могат да се спасят от лапите и , докато тя не ги отнесе, събори, подиграе или уплаши ...
Една случка, на която сме свидетели ежедневно от години насам.